გალერეა

Parampa - Marani Hall არის საოცარი სივცრე,რომელიც შთამბეჭდავი ემოციებით ავსებს ყველა სტუმარს. სივრცე გათვლილია დიდი ღონისძიებებისთვის და თავსდება 200 დან 700 დამანიანამდე